Inauguracja nowego roku akademickiego ZWPUZ w Koninie

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, która odbyła się 3 października br., była wspólną uroczystością ze Związkiem Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Dlatego wzięli w niej udział rektorzy uczelni członkowskich.

Ponad 1700 młodych ludzi rozpoczęło nowy rok akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Wśród nich byli studenci dwóch nowych kierunków magisterskich – pedagogiki oraz psychologii i komunikacji w zarządzaniu.

Jak podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS w Koninie, tych osiem obecnie kierunków drugiego stopnia daje możliwość uzyskania w macierzystej uczelni tytułu magistra wszystkim naszym licencjatom i inżynierom.

Wystąpienia rektora otwierające nowy rok akademicki służą przypomnieniu istotnych wydarzeń z roku ubiegłego i zapowiedzi na nowy. Wśród tych pierwszych wymienił, oprócz zgody na uruchomienie nowych kierunków, najważniejsze zakupy – o wartości 800 tys. zł – na potrzeby pielęgniarstwa, w tym wydatnie wpływający na jakość dydaktyki interaktywny stół dla MCSM. Poza tym wyposażenie laboratoriów dla kierunków technicznych, wydanie kilkunastu podręczników kierunkowych, a także założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Popiełuszki. Natomiast w nowym roku planowana jest przebudowa uczelnianej biblioteki. Ale to nie wszystko. Rektor zapowiedział, że uczelnia będzie aplikowała o środki do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi o udział w konkursach „Kształcenie na potrzeby gospodarki” i „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”. – Zgłosiliśmy też gotowość do realizacji projektu z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki niemu będziemy prowadzili w najbliższych latach, przeznaczone dla mieszkańców subregionu, niestacjonarne studia na kierunkach inżynierskich i logistyce, studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki magazynowej, kursy i szkolenia techniczne i logistyczne oraz specjalistyczne kursy językowe – wymieniał rektor Zimny. Wysokość tego dofinansowania oszacowano na 8,6 mln zł.

Przewodniczący ZWPUZ dr Janusza Poła, prof. i rektor ANS w Lesznie, w swoim przemówieniu inauguracyjnym mówił: – Nasza współpraca to współpraca między instytucjami. Ale tak naprawdę liczą się relacje międzyludzkie, więzi. To one są fundamentem wszystkich działań. Jesteśmy różni, choć podobni. Dlatego staramy się racjonalnie wykorzystywać potencjał każdej z uczelni. Wspierać się i pomagać – to jest prawdziwy sens istnienia tego związku.

Rozpoczęcie roku akademickiego to czas nagradzania najbardziej zasłużonych dla kraju i uczelni. Aneta Niestrawska, I wicewojewoda wielkopolski, wraz z rektorem Arturem Zimnym wręczyli w tym roku medale Prezydenta RP za długoletnią służbę, medal KEN oraz medale ANS w Koninie. (Lista nagrodzonych na końcu artykułu.) Dr Grzegorz Pawłowski w imieniu wszystkich odznaczonych podziękował za nie i dodał: – Te odznaczenia napawają nas dumą i satysfakcją. Nieważne, jaki mają kolor i rangę, ważne, że zostało dostrzeżone nasze zaangażowanie.

Medal otrzymała również ANS w Koninie. Jest to specjalna odznaka – „Przyjaciel Dziecka” – za wieloletnią współpracę i działania na rzecz dobra dzieci. Na ręce rektora przekazała ją honorowa prezes konińskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Krystyna Chowańska.

Najważniejszy moment każdej inauguracji to immatrykulacja, czyli mianowanie, które odbywa się przez położenie rektorskiego berła na lewym ramieniu studenta. W tym roku podczas aktu pasowania na studentów naszej uczelni wszystkich studentów I roku reprezentowała szóstka przedstawicieli z trzech wydziałów. Jak powiedziała prowadząca ich do ślubowania prorektor dr Karina Zawieja-Żurowska, szczególnie dla studentów pierwszego rocznika ten rok będzie czasem barwnym i czasem intensywnego rozwoju.

Ostatnim punktem uroczystości był wykład inauguracyjny ekonomisty – dr. hab. Piotra Szczypy, prof. ANS w Koninie – „Personalizacja i kastomizacja w ograniczaniu asymetrii informacji”.

Tekst i zdjęcia: ANS w Koninie