Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, jest związkiem uczelni publicznych, którego uczestnikami są: 

  • Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa;
  • Akademia Nauk Stosowanych w Koninie;
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Celem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów Uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji powierzonych mu zadań. 

Zadania Związku Uczelni obejmują w szczególności:

  • wymianę informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej;
  • wspólne aplikowanie o fundusze zewnętrzne i realizowanie projektów o charakterze dydaktycznym i naukowo-badawczym;
  • stwarzanie warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej Uczelni tworzących Związek;
  • wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów Uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, w tym zwłaszcza funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, oraz mediów.