Prezydium Rady

Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych

Przewodniczący

dr Janusz Poła, prof. ANS

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Artur Zimny, prof. ANS

Członek

prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński

Członek

dr hab. Donat Mierzejewski,
prof. ANS