O finansach w Lesznie

W dniu 12 września 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie odbyło się spotkanie Kanclerzy i Kwestorów w ramach współpracy ZWPUZ. Uczestników spotkania przywitał Rektor ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie dr Janusz Poła, prof. ANS.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych z Piły Pan kanclerz mgr Sylwester Sieradzki oraz Pani kwestor mgr Zofia Jeżewska-Bani; Akademii Nauk Stosowanych z Konina Pani główna księgowa mgr Aleksandra Anyczkowska, Pani kierownik Działu Płac, Kadr i Stypendiów mgr Małgorzata Wardęcka;  Akademii Nauk Stosowanych z Gniezna Pan dyrektor zarządzający mgr Maciej Olejniczak, Pani kwestor mgr Marzena Kaźmierska oraz Akademii Nauk Stosowanych z Leszna Pan kanclerz mgr Andrzej Szwarczyński, Pani kwestor mgr Honorata Mańka, Pani kierownik Działu Kadr mgr Anna Michalska.

Głównym tematem spotkania była dyskusja nt. finansów publicznych w uczelniach zawodowych. Zaproszeni goście poznali krótką historię Uczelni oraz zaprezentowana została baza dydaktyczna tj. laboratoria (w tym Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej), Aula „Comeniania” oraz Dom Studencki „Komenik”.

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Poruszano tematy związane między innymi z bieżącymi problemami uczelni; wynikającymi zwłaszcza z nadchodzącego roku akademickiego. Wymieniono doświadczenia, co bardzo dobrze wpływa na współpracę wszystkich uczelni.

Tekst i zdjęcie: ANS w Lesznie