O lektoratach w Koninie

Wymiana doświadczeń w zakresie działań związanych z organizacją lektoratów, usprawniania procesu dydaktycznego nauczania języków obcych oraz zaplanowanie konkretnych działań związanych z nauczaniem języków obcych to główne tematy spotkania kierowników i koordynatorów uczelnianych jednostek ds. organizacji lektoratów uczelni wchodzących w skład Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Spotkanie przebiegało w twórczej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy podkreślali fakt, iż wymiana doświadczeń, możliwość rozmowy o nurtujących wykładowców języków obcych wyzwaniach oraz nawiązanie czynnej współpracy jest bardzo istotne i działające na korzyść wszystkich uczelni.

Przedstawiciele uczelni z Leszna i Piły gościli w murach ANS w Koninie w dniu 31 maja br.

Tekst i zdjęcia: ANS w Koninie