Rada ZWPUZ w Pile

Rektorzy oraz pracownicy czterech uczelni publicznych, tworzących Radę Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, dyskutowali m.in. o bieżących kwestiach oraz o wyzwaniach, stojących przed środowiskiem akademickim naszego województwa w nadchodzącym czasie.

Przewodniczący Prezydium Związku – dr Janusz Poła, prof. ANS, Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, podkreślił znaczenie wymiany dobrych praktyk między uczelniami w zakresie m.in.: nauczania języków obcych, nauk medycznych, funkcjonowania działów jakości kształcenia, biur karier, bibliotek, czy domów studenckich.

Plany przyszłościowe Związku omawiali także dr hab. Artur Zimny, prof. ANS – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie; dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. ANS – Prorektor Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz gospodarz spotkania dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS, Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, który zaprosił członków Rady ZWPUZ do zapoznania się z najnowszą inwestycją ANS w Pile – zmodernizowaną Biblioteką Główną.

Kolejne wspólne obrady wielkopolskiego środowiska akademickiego, które miały miejsce 27 czerwca br., to dobry przykład współpracy uczelni, których głównych celem jest łączenie teorii akademickiej z kształceniem praktycznym.

Spotkanie było poprzedzone posiedzeniem Prezydium Rady ZWPUZ, na którym Rektorzy uczleni członkowskich omówili rzeczowo-finansowe sprawy Związku, wynikające z corocznych obowiązków sprawozdawczych.

Tekst: ANS w Pile