ZWPUZ o stypendiach studenckich

Wizyta pracowników ds. stypendiów studenckich w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, która miała miejsce 28 marca br., to kolejny punkt realizacji harmonogramu spotkań kadry w ramach współpracy wielkopolskich publicznych uczelni zawodowych.

Przedstawiciele uczelni z Kalisza, Konina, Leszna oraz Piły dyskutowali na temat organizacji pomocy materialnej dla studentów oraz związanych z tym problemów. Rozmawiano o zasadach przyznawania stypendiów rektora, socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogach studenckich. Wymieniano się doświadczeniami dotyczącymi ustalania stawek świadczeń pomocy materialnej, harmonogramu wypłat oraz terminów składania wniosków stypendialnych.

Goście z wielkopolskich uczelni członkowskich, którzy po raz pierwszy spotkali się w tym gronie, wyrazili zadowolenie z takiej formuły dzielenia się wiedzą i praktycznymi sposobami rozwiązywania podobnych kwestii.