Przewodniczący Rad Uczelni z wizytą w Kaliszu

– Jest co podziwiać i jest czym się chwalić – przyznali Przewodniczący Rad Uczelni Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, którzy we wtorek 28 marca odwiedzili Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Celem spotkania z władzami uczelni było zaprezentowanie jej potencjału oraz planów na przyszłość.

Na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora Akademii Kaliskiej prof. Andrzeja Wojtyły oraz Przewodniczącego Rady Uczelni mgr. Józefa Jamrozika, do Kalisza przyjechali: dr Sebastian Łukaszewski z Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, mgr Marek Bartkowiak reprezentujący Akademię Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz mecenas Krzysztof Wyrwa z Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Dyrektor Łukasz Mikołajczyk zaprezentował gościom ofertę i nowoczesną infrastrukturę, jaką dysponuje kaliska uczelnia, natomiast rektor opowiedział o planach jej rozwoju. – Wystąpiliśmy z wnioskiem o zgodę na kształcenie na kierunku prawo, a już mamy zgodę i w październiku uruchamiamy kierunek lekarski – mówił prof. Andrzej Wojtyła. Dodał, że przedsięwzięcie jest ambitne i wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, jednak uczelnia chce kształcić przyszłych lekarzy na jak najwyższym poziomie. – Mamy również prawo nadawania w trzech dyscyplinach stopni doktorów habilitowanych, a także jesteśmy na końcu tworzenia formalnego szkół doktorskich – dodał rektor Akademii Kaliskiej.

Po spotkaniu z władzami uczelni goście odwiedzili Wydział Nauk o Zdrowiu przy ul. Kaszubskiej, gdzie mieli okazję zobaczyć m.in. jedno z najnowocześniejszych w kraju Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, a następnie udali się na Wydział Politechniczny przy ul. Poznańskiej, gdzie zwiedzili Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych. Nie kryli, że są pod ogromnym wrażeniem dynamiki rozwoju Akademii Kaliskiej i możliwości, jakie oferuje. – Genialne, jesteśmy pod wrażeniem – przyznał mecenas Krzysztof Wyrwa z Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. – Serdecznie Państwu gratulujemy, życzymy dalszego rozmachu, bo rzeczywiście jest co podziwiać i jest czym się chwalić – podsumował.

Tekst i zdjęcia: Akademia Kaliska