O akademikach w Pile

Zgodnie z harmonogramem spotkań kadry w ramach współpracy Związku Wielkopolskich Uczelni Zawodowych w roku akademickim 2022/2023, 28 marca br. odbyło się spotkanie robocze kierowników domów studenta. Gospodarzem spotkania był Dom Studenta Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. W spotkaniu udział wzięły osoby zarządzające domami studentów z ANS w Koninie, ANS w Lesznie, Akademii Kaliskiej oraz oczywiście ANS w Pile.

Wiodącym tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności finansowo – materiałowej, spraw kwaterunkowych oraz standardu wyposażenia akademików. Dużo miejsca poświęcono sprawom bytowym studentów zarówno krajowych  jak i studentów programu Erasmus+ w zakresie zapewnienia im dogodnych warunków bytowych, do nauki oraz odpoczynku. Goście mogli zobaczyć pokoje studenckie, strefy wspólne jak kuchnie i pralnie, salę nauki ze sprzętem komputerowym oraz oczywiście nowo otwartą na początku roku akademickiego strefą relaksu dla studentów zwaną „Ansówką”, która wzbudziła zachwyt wśród uczestników spotkania. Uczestnicy spotkania w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie wymienili się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem domów studenta. Dużą uwagę przywiązywano również kwestii opłat i ich wysokości w akademikach oraz prowadzenia działalności służącej wynajmowaniu pokoi w przypadku małej ilości zakwaterowanych studentów pod kątem bilansowania się przychodów i kosztów.

Wymiana doświadczeń uczestników spełniła swoje cele z nadzieją na kontynuację tego typu spotkań.

Tekst i zdjęcia: ANS w Pile