Kierownicy kadr i płac w Koninie

Wizyta kadry kierowniczej działów kadr i płac w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, która miała miejsce 8 grudnia br. to kolejny punkt realizacji harmonogramu spotkań kadry w ramach współpracy wielkopolskich publicznych uczelni zawodowych. 

Rok 2022 był dla pracowników działów kadrowo-płacowych czasem pełnym wyzwań, dlatego spotkanie było znakomitą okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń na tym gruncie.

Przedstawiciele komórek kadrowych z Gniezna, Kalisza, Konina, Leszna oraz Piły dyskutowali na temat problemów jakie stoją przed uczelniami w zakresie kadrowo-płacowym, a także o planach wdrażania zmian wynikających z dynamicznie zmieniających się przepisów prawa pracy.  

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, iż poruszane tematy były bardzo istotne i pomocne, wyrażając wolę kontynuowania tego typu cennych spotkań cyklicznie.