Prorektorzy w konińskiej Akademii

Wypracowany przez uczelnie członkowskie Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych harmonogram spotkań kadry kierowniczej w roku akademickich 2022/2023 wszedł w fazę realizacji.

Spotkanie prorektorów ds. dydaktyki, które otworzył rektor dr hab. Artur Zimny, prof. ANS, miało miejsce 15 listopada br. w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. To już drugie spotkanie prorektorów w ramach współpracy ZWPUZ. 

Prorektorzy z Gniezna, Kalisza, Leszna oraz Piły prezentowali podsumowanie rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023. Prowadzone dyskusje dotyczyły także wyzwań stojących przed uczelniami związane z kształceniem studentów z zagranicy, w szczególności z Ukrainy. Debatowano o ścieżce rozwoju uczelni zawodowych, w tym parametryzacji oraz wymieniano się doświadczeniami w kwestii oceny programowej przeprowadzonych przez PKA.

Podejmowanie wyzwań, wypracowanie wspólnych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym to istotny element współdziałania w ramach ZWPUZ.