ANS w Gnieźnie gospodarzem wspólnej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 ZWPUZ

Dnia 3 października br. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa obchodziła 18. Inaugurację Roku Akademickiego. Pierwszą pod afiliacją ANS Gniezno i piątą wspólną razem z uczelniami wchodzącymi w skład Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, po czym głos zabrał Jego Magnificencja Rektor uczelni – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, który zwrócił się do studentów I roku tymi słowami: „- (…) Gratuluję wyboru uczelni i życzę Wam samych sukcesów, wytrwałości, abyście się nie poddawali przy pierwszych niepowodzeniach. Chwilami może być trudno, ale życzę Wam determinacji, która pozwoli przezwyciężyć wszystkie chwile słabości.” Dalej JM Rektor podkreślił, że uczelnia jest w trakcie uruchomienia studiów II stopnia (magisterskich) dla pielęgniarek – gnieźnieńska Akademia pomyślnie przeszła przez akredytację Ministerstwa Zdrowia, uzyskując najwyższą ocenę z możliwych i czeka tylko na ostateczną decyzję Ministra Edukacji i Nauki .

Następnie głos zabrał dr Janusz Poła, prof. ANS w Lesznie, Rektor ANS w Lesznie oraz Przewodniczący Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, który zwrócił się z życzeniami do immatrykulowanych studentów, a tuż po nim swoje wystąpienia mieli zaproszeni goście. W uroczystym akcie immatrykulacji studentów uczestniczyło 6 studentów I roku – reprezentantów poszczególnych kierunków studiów, którzy w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów z roku, złożyli ślubowanie że będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju swojej osobowości oraz przestrzegać praw i dobrych obyczajów akademickich.

Tegoroczny wykład inauguracyjny, pt.: „Co z tą Ukrainą…?”, wygłosił mgr. inż. Maciej Matysiak, płk rez. i p. o. Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych w ANS Gniezno, były z-ca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2014-2016.

Tekst i zdjęcia ANS w Gnieźnie