Uchwała Nr 31/IV/III/2022

Uchwała Nr 31/IV/III/2022 Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych