Rektorzy z wizytą w Gnieźnie

– Nasze dzielenie się dobrymi praktykami w ramach uczelni członkowskich jest godne naśladowania i należy je kontynuować – podkreślił podczas posiedzenia Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych (ZWPUZ) jego przewodniczący, dr hab. Artur Zimny, prof. ANS.

Rektorzy, których gościł prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, rektor PSW w Gnieźnie, dyskutowali o bieżących sprawach ZWPUZ. Omówiono najbliższy harmonogram spotkań kadry kierowniczej uczelni, w ramach którego w roku ubiegłym zrealizowano już pięć spotkań. W najbliższym terminie odbędą się rozmowy kadry kierunków studiów społeczno-humanistycznych w Pile, spotkanie kanclerzy i księgowych w Gnieźnie oraz przewodniczących samorządów studenckich w Kaliszu.

Jednym z punktów obrad było omówienie projektu wspólnego informatora edukacyjnego ZWPUZ na rok akademiki 2022/2023, który będzie wydany na przełomie marca/kwietnia. Rektorzy dyskutowali również o sprawach finansowych ZWPUZ: wysokości składki członkowskiej na rok 2023, a także zasadach sporządzania sprawozdania finansowego ZWPUZ. 

Po obradach, które odbyły się 11 marca, rektorzy dr Janusz Poła, prof. PWSZ w Lesznie, dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS (Piła), dr hab. Artur Zimny, prof. ANS (Konin) oraz prorektor dr Tatiana Manasterska, prof. AK (Kalisz) udali się pod przewodnictwem gospodarzy na zwiedzanie laboratoriów inżynieryjno-technicznych, Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz pracowni fizjoterapeutycznych.