Prorektorzy z wizytą w Lesznie

W ramach spotkań roboczych kadry Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych w dniu 9 grudnia br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Amosa Komeńskiego w Lesznie gościła prorektorów ds. dydaktyki z Gniezna, Kalisza oraz Konina.

Spotkanie było znakomitą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat procesu organizacji kształcenia w poszczególnych uczelniach członkowskich. Debatowano o najważniejszych bieżących problemach dotyczących spraw dydaktycznych, m.in. o jakości i efektywności kształcenia, organizacji zajęć hybrydowych, a także realizacji praktyk studenckich.

Prorektorzy za swoją powinność uznali wszechstronną współpracę i dialog w ramach ZWPUZ.