Koordynatorzy Erasmus+ w Koninie

W ramach Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyło się drugie spotkanie działów współpracy z zagranicą. Spotkanie, które miało miejsce 24 lutego, otworzył rektor dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie. 

Przedstawiciele uczelni z Konina, Gniezna, Kalisza i Leszna prezentowali działania, które podejmują w celu promocji współpracy międzynarodowej oraz programu Erasmus + oraz omawiali kwestie związane z mobilnością studentów i pracowników uczelni. 

Ważnym punktem dyskusji był nowy, bardziej elastyczny format mobilności studentów, dzięki któremu będą oni mieli jeszcze więcej możliwości studiowania lub realizacji praktyk w Europie i poza nią. Jednym z tematów spotkania były również kwestie administracyjne związane z programem Erasmus + w perspektywie finansowej 2021-2027. Prowadzone dyskusje dotyczyły m.in. cyfryzacji programu Erasmus +, ograniczenia dokumentacji papierowej oraz zdalnego podpisywania umów międzyinstytucjonalnych. 

Podejmowanie wyzwań, wypracowanie wspólnych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze współpracy międzynarodowej to ważny element współdziałania w ramach ZWPUZ.