Pierwsze spotkanie Przewodniczących Rad Uczelni w Koninie

Wizyta Przewodniczących Rad Uczelni 9 grudnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, to trzecie z serii spotkań kadry kierowniczej w ramach współpracy Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Przewodniczący Rad Uczelni z Akademii Kaliskiej, PWSZ w Koninie, PWSZ w Lesznie oraz PUSS w Pile po raz pierwszy w swoim gronie, dzielili się wiedzą i doświadczeniem w ramach pełnionej funkcji. Dyskutowali o bieżących sprawach funkcjonowania jakże ważnego dla uczelni gremium. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę kontynuowania tego typu inspirujących spotkań cyklicznie.

Goście mieli sposobność zapoznać się także z bazą dydaktyczną konińskiej uczelni, w której kształci się prawie 1500 przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów.