Kierownicy studiów ekonomicznych w Koninie

Dzielenie się dobrymi praktykami między uczelniami członkowskim to główny cel funkcjonowania Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Dlatego w ramach współpracy pięciu uczelni związkowych nie może zabraknąć spotkań kadry kierowniczej.

Robocze spotkanie kadry kierowniczej kierunków studiów ekonomicznych odbyło się 7 grudnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Udział w nim wzięli pracownicy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana A. Komeńskiego w Lesznie oraz Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Dziekani i kierownicy katedr dyskutowali o bieżących tematach dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym studiów dualnych i praktyk zawodowych. W oparciu o konkretne przykłady rozmawiano o możliwych formach współdziałania  między instytucjami. Zgodnie ustalono, że tego typu spotkania należy kontynuować.

Wizyta w konińskiej Uczelni była również dobrą okazją do zaprezentowania bazy dydaktycznej, w której kształcą się między innymi przyszli finansiści i logistycy.