Rektorzy w Koninie

– Istotą naszego Związku i zarazem jego mocną stroną jest to, że dzielimy się swoim doświadczeniem, a nie rywalizujemy – podkreślił podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych (ZWPUZ) jego przewodniczący, dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie.

Rektorzy, których gościł rektor Zimny, zaplanowali na ten rok akademicki 12 spotkań kadry kierowniczej uczelni należących do Związku. Trzy odbędą się jeszcze do końca tego roku, a dwa z nich w Koninie: 7 grudnia zbierze się kadra kierownicza kierunków ekonomicznych, a 9-10 grudnia przewodniczący Rad Uczelni. Jednocześnie 9 grudnia w Lesznie spotkają się prorektorzy ds. dydaktyki.

Jednym z punktów spotkania było zapoznanie uczestników z nową stroną ZWPUZ, dostępną pod adresem: https://wielkopolska.edu.pl 

Po obradach, które odbyły się 2 grudnia, rektorzy Janusz Poła, prof. PWSZ w Lesznie, dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS (Piła) oraz prorektorzy dr Tatiana Manasterska, prof. AK (Kalisz) i dr inż. Krzysztof Danielewicz (PSW w Gnieźnie), udali się pod przewodnictwem gospodarza na zwiedzanie laboratoriów inżynieryjno-technicznych i nowo wyposażonych sal dydaktycznych dla kierunków logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.