O MCSM w Lesznie

W dniu 11 maja 2023 r. w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Lesznie odbyło się spotkanie w ramach Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. W spotkaniu wzięli udział Koordynatorzy kierunków pielęgniarstwo oraz kierownicy Centrów Symulacji Medycznej z czterech uczelni: Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, Akademii Nauk Stosowanych  im. J.A. Komeńskiego w Lesznie. Gościem honorowym spotkania była Pani dr hab. Anna Andruszkiewicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Gości z Wielkopolski przywitał Rektor ANS w Lesznie dr Janusz Poła prof. ANS, który pełni rolę Przewodniczącego ZWPUZ, w spotkaniu udział wzięła również dr hab. Krystyna Cieślik prof. ANS, dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej ANS w Lesznie. Tematem spotkania było omówienie najważniejszych problemów związanych z kształceniem pielęgniarek, sprawy związane z jakością kształcenia, szczególnie obejmujące zajęcia w MCSM. Profesor Anna Andruszkiewicz wskazała uczestnikom najnowsze światowe trendy w kształceniu metodą symulacji medycznej oraz sposoby egzaminowania metodą OSCE, co szczególnie było bardzo cenne w opinii wszystkich gości. Na spotkaniu obecni byli również technicy symulacji z wyżej wymienionych uczelni, którzy mieli możliwość wymienienia się swoimi doświadczeniami w pracy technika symulacji medycznej.

W opinii wszystkich gości podobne spotkania powinny być organizowane częściej, zgodzono się co do konieczności wypracowania wspólnych ram egzaminowania dyplomowego, w tym celu ustalono harmonogram kolejnych spotkań na których będą dopracowywane szczegóły zasad egzaminu końcowego. Zrodziły się pomysły dotyczące gościnnych zajęć w MCSM, które ubogaciłyby nasze uczelnie.

Tekst i zdjęcia: ANS w Lesznie