Pełnomocnicy Rektora w Lesznie

23 lutego br. w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie odbyło się spotkanie Pełnomocników Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością i Równego Traktowania zrzeszonych w ramach Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pełnomocników z poszczególnych uczelni oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. W trakcie części warsztatowej „Pełnomocnik OzN w świetle nowych wyzwań oraz możliwości” wypracowano kilka rozwiązań związanych z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili chęć podejmowania dalszej oraz cyklicznej współpracy.

Funkcje Pełnomocników Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością i Równego Traktowania pełnią:

  • mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak; Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa,
  • mgr inż. Justyna Przyłęcka; Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,
  • mgr Małgorzata Siama; Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie,
  • mgr Artur Cygan; Akademia Nauk Stosowanych w Koninie,
  • Marcin Ślawski; Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Tekst i zdjęcia: ANS w Lesznie