Uchwała Nr 40/V/I/2023

Uchwała Nr 40/V/I/2023 Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej uczestnika Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych na 2023 rok