Kierownicy bibliotek w Lesznie

Pierwsze spotkanie kierowników bibliotek uczelni wchodzących w skład Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się 5 kwietnia 2022 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Lesznie. Gości z Gniezna, Kalisza, Konina oraz Piły powitał rektor leszczyńskiej uczelni dr Janusz Poła, prof. PWSZ w Lesznie życząc, by spotkanie zainicjowało owocną współpracę uczelnianych bibliotek.

Debatowano o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem bibliotek, m. in. o uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych, konieczności stałego podnoszenia jakości usług informacyjnych oraz uatrakcyjnianiu form komunikacji z czytelnikiem.

Po spotkaniu goście zwiedzili uczelnię w tym: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej oraz Bibliotekę.