Kierownicy kadr i płac w Lesznie

W dniu 23 kwietnia 2024 roku w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie odbyło się spotkanie Kierowników Działów Kadr i Płac w ramach współpracy ZWPUZ. Uczestników spotkania przywitał Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  prof. dr hab. Maciej Pietrzak, Prorektor ds. studentów dr Dorota Sipińska, prof. ANS oraz Kanclerz mgr Andrzej Szwarczyński.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, którzy dyskutowali na temat bieżących problemów i wyzwań w obszarze kadr i płac w szkolnictwie wyższym. Podczas spotkania goście mieli okazję zwiedzić Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej oraz Dom Studencki „Komenik”.

Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z takiej formy dzielenia się wiedzą, wymianą doświadczeń
i praktycznymi sposobami rozwiązywania podobnych problemów. Według opinii wszystkich uczestników spotkania takie powinny być organizowane częściej gdyż wpływa to korzystnie na rozwój wszystkich uczelni.

Tekst i zdjęcia: ANS w Lesznie