Międzynarodowo w Akademii Kaliskiej

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego była gospodarzem spotkania Biur i Działów Współpracy z Zagranicą w ramach Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, które odbyło się 29 marca 2023 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Spotkanie było okazją do omówienia wyzwań związanych z umiędzynarodowieniem naszych uczelni oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie mobilności studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

Serdecznie dziękujemy za udział i owocne obrady. Jesteśmy przekonani, że spotkanie przyczyni się do jeszcze bliższej współpracy naszych uczelni.

Tekst i zdjęcia: Akademia Kaliska