Uchwała Nr 32/IV/VI/2022

Uchwała Nr 32/IV/VI/2022 Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.