Spotkanie kadry w Pile

Spotkania kadry kierowniczej kierunków społecznych i humanistycznych oraz kierowników działów kształcenia oraz dydaktyki, które odbyły się 7 kwietnia br. w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile to kolejne z serii spotkania kadry kierowniczej w ramach współpracy Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Kadra kierownicza kierunków społecznych i humanistycznych dyskutowała na temat promocji i rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w regionie wielkopolskim. Ważnym punktem dyskusji były nowe kierunki kształcenia, budowanie wizualnie wizerunku uczelni w przestrzeni wirtualnej, unowocześnianie bazy dydaktycznej uczelni oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Równolegle pracownicy działów kształcenia i dydaktyki z PSW w Gnieźnie, Akademii Kaliskiej, ANS w Koninie, PWSZ w Lesznie oraz ANS w Pile omówili potrzeby przygotowania zasad rekrutacji oraz przeniesienia studentów z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Podczas spotkanie nie zabrakło merytorycznej dyskusji o sprawach studenckich, jak sposoby organizacji i rozliczania praktyk studenckich, czy też przygotowania uczelni do przejścia w pełni na tzw. teczkę elektroniczną studenta. Wymieniono się doświadczeniami z wdrożenia, rozwoju i wykorzystania systemu USOS oraz perspektyw rozwoju na przyszłość.

Najważniejszym efektem spotkań, była jednak bezpośrednia wymiana kontaktów oraz ustalenie form kontaktów w przyszłości w celu wymiany doświadczeń, już niekoniecznie na poziomie formalnych spotkań, ale kontaktu bieżącego.