Uchwała Nr 7/IV/IX/2021

Uchwała Nr 7/IV/IX/2021 Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych z dnia 10 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowyc