Uchwała Nr 3/II/VI/2020

Uchwała Nr 3/II/VI/2020 Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych i ustalenia tekstu jednolitego