Rektorzy wielkopolskich uczelni w Pile

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, kolejny raz miała okazję gościć Rektorów uczelni wielkopolskich. Okazją do tego, było posiedzenie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

W obradach uczestniczyli Rektorzy: dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie (PWSZ w Koninie); dr Janusz Poła, prof. PWSZ (PWSZ w Lesznie); prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński (PWSZ w Gnieźnie) oraz dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS (PUSS w Pile) – Przewodniczący ZWPUZ, który był również gospodarzem spotkania.  

Rektorzy omawiali aktualne wydarzenia związane z funkcjonowaniem Związku oraz kwestie kluczowe dla rozwoju regionalnych uczelni, kształcących praktycznie. Podczas posiedzenia, wybrany został także nowy przewodniczący, który przez kolejnych 6 miesięcy przewodził będzie obradom Związku. Funkcja ta przypadła Rektorowi z Konina – dr. hab. Arturowi Zimnemu, prof. PWSZ w Koninie.

Wizyta w pilskiej Uczelni, była również okazją do przedstawienia bazy dydaktycznej PUSS w Pile, gdzie kształcą się m.in. przyszli medycy oraz inżynierowie. Rektorzy zobaczyli więc jak funkcjonuje nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, nowe pracownie Katedry Inżynierii Mechanicznej oraz Katedry Transportu, gdzie zaprezentowano także prace dyplomowe studentów m.in. silnik hybrydowy oraz nowoczesne sale treningowe dla studentów w Uczelnianym Centrum Sportu i Rekreacji.