Uchwała Nr 1/I/XI/2018

Uchwała Nr 1/I/XI/2018 Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych